You dont have javascript enabled! Please enable it!

cao độ, tuyên truyền, chi trả tiếng Nhật là gì ?

cao độ, tuyên truyền, chi trả tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cao độ, tuyên truyền, chi trả tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cao độ, tuyên truyền, chi trả tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cao độ tuyên truyền chi trả

cao độ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうど
Ví dụ :
Chúng tôi đã tập hợp được những nhân tài có kỹ thuật cao
な技をもつめました。

tuyên truyền

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せんでん
Ví dụ :
Hay bắt gặp tuyên truyền (quảng cáo) cho sản phẩm đó
そのの宣をよくかけます。

chi trả

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しはらう
Ví dụ :
Tôi đã thanh toán tiền tại quầy thanh toán
カウンターでった。

Trên đây là nội dung bài viết : cao độ, tuyên truyền, chi trả tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: