Cấu trúc ngữ pháp これいじょう+は…ない koreijou + ha …nai

Cấu trúc ngữ pháp これいじょう+は…ない koreijou + ha …naiCấu trúc ngữ pháp これいじょう+は…ない koreijou + ha …nai

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp これいじょう+は…ない koreijou + ha …nai

Cách chia :

これいじょう+bổ ngữ + N+は…ない

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “sự việc ở mức độ cao nhất, không có sự việc nào có mức độ cao hơn”. Thường dùng kèm sau những từ chỉ định 「これ/それ/あれ」

Ví dụ

これ以上簡単なクイズはないよ。
Kore ijou kantan na kuizu ha nai yo.
Không có câu đố nào dễ hơn thế đâu.

それ以上美味しい料理はない。
Kore ijou utsukushii ryouri ha nai.
Không có món ăn nào ngon hơn thế đâu.

これ以上あたまがいい人はいないだろう。
Kore ijou atama ga ii hito ha inai darou.
Có lẽ không có người nào thông minh hơn thế nữa đâu.

それ以上親切な人はいないでしょう。
Sore ijou shinsetsu na hito ha inai deshou.
Có lẽ không người nào tốt bụng hơn thế nữa đâu.

これ以上強い人はいないね。
Kore ijou tsuyoi hito ha inai ne.
Không có người nào khoẻ hơn nhỉ.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp これいじょう+は…ない koreijou + ha …nai. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: