Cấu trúc ngữ pháp しか~ない shika~nai

Cấu trúc ngữ pháp しか~ない shika~nai
Cấu trúc ngữ pháp しか~ない shika~nai

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp しか~ない shika~nai

Cấp độ : N5

Cách chia :

N+しか+thể ない

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa ”chỉ”, dùng để nêu lên một sự vật sự việc, loại trừ những sự vật, sự việc khác.

Ví dụ

僕は100しかない。
Boku ha ichi zero zero en shika nai.
Tôi chỉ có 100 yên thôi.

かばんのにノートを4れません。
kaban no naka ni nōto o yon satsu ire mase n.
Tôi chỉ nhét vào cặp 4 quyển vở thôi.

しかきじゃない。
amai mono shika suki ja nai.
Tôi chỉ thích đồ ngọt thôi.

はせいぜいを3しませんよ。
toshokan ha seizei hon o san satsu kashi mase n yo.
Thư viện chỉ cho mượn tối đa 3 quyển sách thôi.

しかいないよ。
jimusho no naka de ni nin shika i nai yo.
Trong phòng làm việc chỉ có 2 người thôi đấy.

Chú ý: Có thể dùng kèm với ”だけ” để nhấn mạnh thêm ý nghĩa ”chỉ”

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

でしかない:deshikanai
しかない:shikanai
としか…ない:toshika…nai

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp しか~ない shika~nai. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :