Cấu trúc ngữ pháp ようにいう youniiu

Cấu trúc ngữ pháp ようにいう youniiuCấu trúc ngữ pháp ようにいう youniiu

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp ようにいう youniiu

Cách chia :

Vる/Vない+ようにいう

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Cấu trúc này dùng để trích dẫn gián tiếp câu mệnh lệnh, đề nghị.

Ví dụ

私は社長にイギリスへ出張するように言われます。
Watashi ha shachou ni igirisu e shucchou suru youni iwaremasu.
Giám đốc yêu cầu tôi đi công tác ở Anh.

高橋さんに早く事務所に来るように言ってください。
Takahashi san ni hayaku jimusho ni kuru you ni ittekudasai.
Hãy nói với anh Takahashi nhanh chóng tới văn phòng nhé.

佐藤さんにこの資料をコッピするように言ってくれないか。
Satou san ni konoshiryou wo koppi suru youni ittekurenai ka.
Hãy nói với cô Sato phô tô tài liệu này giúp tôi được không?

彼女に小包が届いたように伝えてください。
Kanojo ni kozutsumi ga todoita youni tsutaetekudasai.
Hãy truyền đạt lại với cô ấy rằng cô ấy có bưu phẩm.

妹に家に早く帰らないように伝えてくれないか。
Imouto ni ie ni hayaku kaeranai you ni tsutaetekurenai ka.
Hãy nói với em gái tôi rằng hôm nay đừng về nhà sớm giúp tôi được không?

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp ようにいう youniiu. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: