Cấu trúc ngữ pháp 一度…ば/…たら(いちど…ば/…たら,ichido…ba/…tara) ichido…ba/…tara

Cấu trúc ngữ pháp 一度…ば/…たら(いちど…ば/…たら,ichido…ba/…tara) ichido…ba/…taraCấu trúc ngữ pháp 一度…ば/…たら(いちど…ば/…たら,ichido…ba/…tara) ichido…ba/…tara

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp 一度…ば/…たら(いちど…ば/…たら,ichido…ba/…tara) ichido…ba/…tara

Cách chia :

いちどVば/Vたら

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “chỉ cần trải qua kinh nghiệm đó một lần là đủ/ có thể xoay xở được dù không có chuyện gì đi nữa”.

Ví dụ

このような試合は一度参加すれば他の試合は絶対に勝ちます。
Chỉ cần tham gia vào cuộc thi như thế này là tuyệt đối sẽ thắng những cuộc thi khác.

この文章の例を一度暗記たら何の作文でも出来ます。
Chỉ cần nhớ mẫu bài văn này là bài văn nào cũng có thể làm được.

このような問題をいちど解決すれば後は困らなくなります。
Chỉ cần giải quyết vấn đề như thế này một lần là về sau sẽ không khó khăn nữa.

この歌の歌詞を聞けば忘れないようになります。
Chỉ cần nghe lời bài hát này một lần là sẽ không quên nữa.

一度作ってみればすぐに作り方がわかります。
Chỉ cần làm thử một lần là biết cách làm ngay.

Chú ý: Trong trường hợp nói tới trạng thái sẽ tiếp tục ở câu sau thì có thể dung cách nói「いちどVと」 để thay thế.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp 一度…ば/…たら(いちど…ば/…たら,ichido…ba/…tara) ichido…ba/…tara. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: