Cấu trúc ngữ pháp 言うまでもないことだが いうまでもないことだが Iumademonaikotodaga

Cấu trúc ngữ pháp 言うまでもないことだが いうまでもないことだが IumademonaikotodagaCấu trúc ngữ pháp 言うまでもないことだが いうまでもないことだが Iumademonaikotodaga

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp うまでもないことだが いうまでもないことだが Iumademonaikotodaga

Cách chia :

Dùng ở đâu câu

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “Không cần thiết phải nói đến nữa vì ai cũng tự hiểu được”. Được sử dụng như một lời mào đầu khi muốn xác nhận lại một chuyện mà bản thân ai trong số người nghe cũng biết.

Ví dụ

うまでもないことだが、このしたら、の命令のりにしないとになります。
Không cần phải nói thì ai cũng biết, nếu làm ở công ty này thì hễ không tuân lệnh giám đốc thì sẽ bị đuổi.

うまでもないだが、くとなければならない。
Không cần phải nói thì ai cũng biết, hễ đi tới trường học thì phải mặc đồng phục.

うまでもないだが、このプロジェクトが敗したら僕が激しく叱られますよ。
Không cần phải nói thì ai cũng biết rằng nếu dự án này thất bại thì chúng ta sẽ bị mắng dữ dội.

うまでもないだが、則をらなかったら退させる。
Không cần phải nói thì ai cũng biết, nếu không giữ gìn quy tắc trường học thì sẽ bị đuổi.

うまでもないだが、すると罰わなければいけない。
Không cần phải nói thì ai cũng biết, nếu vi phạm luật giao thông thì sẽ phải nộp phạt

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp うまでもないことだが いうまでもないことだが Iumademonaikotodaga. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: