Cấu trúc ngữ pháp 言うまでもなく いうまでもなく Iumademonaku

Cấu trúc ngữ pháp 言うまでもなく いうまでもなく IumademonakuCấu trúc ngữ pháp 言うまでもなく いうまでもなく Iumademonaku

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp うまでもなく いうまでもなく Iumademonaku

Cách chia :

Dùng ở đầu câu hoặc ở mệnh đề

Ý nghĩa, cách dùng và ví dụ :

Diễn tả ý nghĩa “việc này thì chắc chắn ai cũng biết, không cần phải nói nhưng…”. Cấu trúc này được sử dụng như một cách mào đầu khi muốn xác nhận lại một chuyện mà bản thân ai trong số người nghe cũng biết.

Ví dụ

うまでもなくたちのほどくない。
Không cần phải nói thì chắc ai cũng biết rằng bên phía anh ấy không mạnh bằng phía chúng tôi.

僕はがこのな提することをっているが、うまでもなく、提功したとき、いろいろな益がられる。
Tôi biết là mọi người sẽ phản đối kế hoạch nguy hiểm này nhưng không cần nói chắc ai cũng biết rằng khi kế hoạch này thành công thì chúng ta sẽ thu được rất nhiều lợi.

うまでもなく、たちのチームのつ率がくなる。
Không cần phải nói thì ai cũng biết, tỷ lệ của đội chúng tôi sẽ cao lên.

うまでもなく、の努のおかげで、このしいった。
Không cần phải nói cũng biết, nhờ sự nỗ lực của mọi người mà ta đã thắng trong trận đấu khó khăn này.

してくれないことをっているが、うまでもなく、これはとてもいいチャンスなので、させる。
Tôi biết bố mẹ sẽ không đồng ý cho tôi nhưng không cần nói cũng biết, đây là một cơ hội cực kỳ tốt nên tôi sẽ bắt bố mẹ đồng ý.

Chú ý: Nếu đứng ở đầu câu thì có thể thay thế bằng cách nói 「うまでもないことだが」.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp うまでもなく いうまでもなく Iumademonaku. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: