công ty lớn, trưởng phòng, nửa đầu, hiệp một tiếng Nhật là gì ?

công ty lớn, trưởng phòng, nửa đầu, hiệp một tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

công ty lớn, trưởng phòng, nửa đầu, hiệp một tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
công ty lớn, trưởng phòng, nửa đầu, hiệp một tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : công ty lớn trưởng phòng nửa đầu, hiệp một

công ty lớn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おおて
Ví dụ :
Anh ấy đang làm việc cho một nhà sản xuất lớn
彼はのメーカーにめています。

trưởng phòng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶちょう
Ví dụ :
Tôi đã trao đổi công việc với trưởng phòng
Trường phòng đang đi công tác trên Tokyo
をしたんだ。
都にです。

nửa đầu, hiệp một

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜんはん
Ví dụ :
Hiệp 1 đã kết thúc với sự dẫn điểm của đội bạn
チームのリードでわったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : công ty lớn, trưởng phòng, nửa đầu, hiệp một tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :