đi xuống, chuyển tiếp tàu, xe, vị (chỉ người một cách lịch sự) tiếng Nhật là gì ?

đi xuống, chuyển tiếp tàu, xe, vị (chỉ người một cách lịch sự) tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

đi xuống, chuyển tiếp tàu, xe, vị (chỉ người một cách lịch sự) tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
đi xuống, chuyển tiếp tàu, xe, vị (chỉ người một cách lịch sự) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đi xuống chuyển tiếp tàu, xe vị (chỉ người một cách lịch sự)

đi xuống

Nghĩa tiếng Nhật : りる
Cách đọc : おりる oriru
Ví dụ :
Tôi sẽ xuống nhà ga tiếp theo
ります。

chuyển tiếp tàu, xe

Nghĩa tiếng Nhật : える
Cách đọc : のりかえる norikaeru
Ví dụ :
Hãy chuyển tàu điện ở nhà ga tiếp theo
えます。

vị (chỉ người một cách lịch sự)

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : かた kata
Ví dụ :
Xin mời người tiếp theo
Ai có câu hỏi gì nữa không ạ?
、どうぞ。
のあるはどうぞ。

Trên đây là nội dung bài viết : đi xuống, chuyển tiếp tàu, xe, vị (chỉ người một cách lịch sự) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :