You dont have javascript enabled! Please enable it!

chạy vượt, vượt qua, mực, ngôn ngữ tiếng Nhật là gì ?

chạy vượt, vượt qua, mực, ngôn ngữ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chạy vượt, vượt qua, mực, ngôn ngữ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chạy vượt, vượt qua, mực, ngôn ngữ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chạy vượt, vượt qua mực ngôn ngữ

chạy vượt, vượt qua

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おいこす
Ví dụ :
Có chiếc xe tải lớn đã chạy vượt qua chúng ta
きなトラックがたちをした。

mực

Nghĩa tiếng Nhật () : インク
Cách đọc : インク
Ví dụ :
Tôi đã mua mực cho máy in
プリンターのインクをった。

ngôn ngữ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんご
Ví dụ :
Anh ấy đang nghiên cứu ngôn ngữ châu á
はアジアのしている。

Trên đây là nội dung bài viết : chạy vượt, vượt qua, mực, ngôn ngữ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: