~ như thế, thỏa mãn, mãn nguyện, từ sau đó tiếng Nhật là gì ?

~ như thế, thỏa mãn, mãn nguyện, từ sau đó tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

~ như thế, thỏa mãn, mãn nguyện, từ sau đó tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
~ như thế, thỏa mãn, mãn nguyện, từ sau đó tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ~ như thế thỏa mãn, mãn nguyện từ sau đó

~ như thế

Nghĩa tiếng Nhật () : ああ
Cách đọc : ああ
Ví dụ :
Người lắm chuyện như vậy tôi không chịu được
ああうるさいです。

thỏa mãn, mãn nguyện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まんぞく
Ví dụ :
Anh ấy có vẻ đã thoả mãn với kết quả
彼はしたようです。

từ sau đó

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いこう
Ví dụ :
Hãy gọi cho sau buổi trưa (từ chiều trở đi)
におをください。

Trên đây là nội dung bài viết : ~ như thế, thỏa mãn, mãn nguyện, từ sau đó tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :