You dont have javascript enabled! Please enable it!

đơn vị, số nhiều, chắc chắn tiếng Nhật là gì ?

đơn vị, số nhiều, chắc chắn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đơn vị, số nhiều, chắc chắn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đơn vị, số nhiều, chắc chắn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đơn vị số nhiều chắc chắn

đơn vị

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たんい
Ví dụ :
Mét là đơn vị đo độ dài
メートルはさのです。

số nhiều

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふくすう
Ví dụ :
Tôi đang tóm tắt nhiều báo cáo thành 1
のレポートをひとつにまとめています。

chắc chắn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かくじつ
Ví dụ :
Cô ấy tương lai chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng
になることはです。

Trên đây là nội dung bài viết : đơn vị, số nhiều, chắc chắn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: