hóa đơn thanh toán, một cách tự nhiên, thịt rán tiếng Nhật là gì ?

hóa đơn thanh toán, một cách tự nhiên, thịt rán tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hóa đơn thanh toán, một cách tự nhiên, thịt rán tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hóa đơn thanh toán, một cách tự nhiên, thịt rán tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hóa đơn thanh toán một cách tự nhiên thịt rán

hóa đơn thanh toán

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りょうしゅうしょ
Ví dụ :
Cho tôi xin hoá đơn
をください。

một cách tự nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しぜんに
Ví dụ :
Đừng có cứng nhắc, hãy nói chuyện một cách tự nhiên
くならないで、してください。

thịt rán

Nghĩa tiếng Nhật () : とんかつ
Cách đọc : とんかつ
Ví dụ :
Tôi đã ăn món thịt rán vào bữa trưa
にとんかつをべました。

Trên đây là nội dung bài viết : hóa đơn thanh toán, một cách tự nhiên, thịt rán tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :