Học chữ Kanji bằng hình ảnh 捨, 戻 , 吸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 捨, 戻 , 吸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 捨, 戻 , 吸 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 捨 : Xả

Cách đọc theo âm Onyomi : シャ

Cách đọc theo âm Kunyomi : す_てる

Cách Nhớ:

chu kanji

Tôi bỏ rác vào thùng vào các ngày thứ bảy ().

Các từ thường gặp:

てる すてる vứt đi
てる みすてる bỏ rơi, nhìn thấy mà không làm gì
ししゃごにゅう làm tròn số
択 しゅしゃせんたく tuyển chọn, loại bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt

2. 戻 : Lệ

Cách đọc theo âm Onyomi : レイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : もど_す

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 戻 , 吸, 放

Anh ấy đã trở nên to lớn () và đã trở lại .Bây giờ anh ấy đang ở cửa ().

Các từ thường gặp:

る もどる trở về
す もどす cho về chỗ cũ
す はらいもどす trả lại
す とりもどす lấy lại
へんれいきん hoàn lại tiền

3. 吸 : Hấp

Cách đọc theo âm Onyomi : キュウ

Cách đọc theo âm Kunyomi : す_う

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 吸, 放, 変

Tôi hít vào khói thuốc

Các từ thường gặp:

タバコをう タバコをすう hút thuốc
う すう hút
する こきゅうする hít thở
きゅうしゅう hấp thu
い殻 すいがら tàn thuốc lá

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 放, 変, 歯

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: