Học chữ Kanji bằng hình ảnh 社、馬、早

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 社、馬、早

 

Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh :

1)Xã : 社

 Cách đọc theo âm Onyomi:  しゃ、じゃ

 Cách đọc theo âm Kunyomi: やしろ

 Cách Nhớ:

107 e1446908032631

Ở đền thờ mọi người dâng lễ vật và cầu mùa màng bội thu

えをして豊ります(じんじゃでひとはおそなえをしてほうさくをいのります)

Các từ thường gặp:

(かいしゃ):Công ty

(しゃかい):Xã hội

(しゃちょう):Giám đốc

(じんじゃ):Đền, đền thờ

(しゃかいがく):Xã hội học

(しゃかいしゅぎ):Xã hội chủ nghĩa

(やしろ):Đền thờ

(しょうしゃ):Hãng buôn bán, Công ty thương mại

2)Mã : 馬

 Cách đọc theo âm Onyomi:  ば

 Cách đọc theo âm Kunyomi: うま、 ま

 Cách Nhớ:

105

Đây là hình của một con ngựa.
です。(うまのかたちです)

Các từ thường gặp:

(うま):Con ngựa

(こうま):Con ngựa con

(うまごや):Chuồng ngựa

(ばしゃ):Xe ngựa

(じょうば):Cưỡi ngựa

(けいば):Đua ngựa

鹿(ばか):Ngu ngốc, Ngu xuẩn

3)Tảo : 早

 Cách đọc theo âm Onyomi:  さっ、 そう

 Cách đọc theo âm Kunyomi: はや、 ばや

 Cách Nhớ:

92

Ngày chủ nhật mà dậy vào lúc 10 giờ là vẫn rất sớm

きるのはすぎます(にちようびにじゅうじにおきるのははやすぎます)

Các từ thường gặp:

い(はやい):sớm, mau

く(はやく):Sớm, nhanh chóng

(はやくち):Sự nhanh mồm

い(すばやい):Nhanh nhẹn, mau lẹ

り(はやおくり):Gửi nhanh

める(はやめる):Làm nhanh, làm gấp

(さっそく):Ngay lập tức

(そうちょう):Sáng sớm

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn các viết mới viết được 😀

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: