Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 選 : Tuyển

Cách đọc theo âm Onyomi : セン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束

Cùng nhau () lựa chọn người lãnh đạo

Các từ thường gặp:

ぶ えらぶ chọn
せんしゅ tuyển thủ
択する せんたくする lựa chọn
挙 せんきょ bầu cử
ちょうせん thách thức (với giới hạn của bản thân), khiêu chiến
する とうせんする thắng (trong tuyển cử)
挙権 せんきょけん quyền bầu cử

2. 約 : Ước

Cách đọc theo âm Onyomi : ヤク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 約, 束, 守

Hãy nắm lấy lượng dây () vừa đủ

Các từ thường gặp:

やくそく lời hứa
よやく đặt trước (phòng, bàn ăn)
やくひゃくにん khoảng 1 trăm người
こんやく hôn ước
する せつやくする tiết kiệm
けいやく hợp đồng
ようやく tóm lược, nội dung chính

3. 束 : Thúc

Cách đọc theo âm Onyomi : ソク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 束, 守, 過

Anh ấy đã đưa cho tôi một bó hoa

Các từ thường gặp:

やくそく lời hứa
はなたば bó hoa
たば bó
ねる たばねる bó lại
縛 そくばく thiết chặt lại, làm cho mất tự do

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 守, 過, 夢

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 葉, 景, 記

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 髪, 絵, 横

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: