Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Tiếng Nhật chuyên nghành

Tiếng Nhật chuyên nghành


Cùng tự học tiếng Nhật online qua các bài viết về tiếng Nhật chuyên nghành

Chào các bạn, khi đã ra trường vào công ty Nhật làm việc, hoặc ngay trong quá trình học đối với các bạn vừa học vừa làm thì việc sử dụng tiếng Nhật chuyên nghành là điều tất yếu.

Kiến thức chuyên nghành rất rộng, cần tích lũy nhiều năm mới có thể nắm được 1 chuyên nghành. Để trợ giúp cho các bạn tích lũy dần các từ vựng chuyên nghành phục vụ cho công việc, trong chuyên mục này Tự học tiếng Nhật online sẽ lần lượt giới thiệu tới các bạn những từ vựng tiếng Nhật hay gặp, cơ bản của các chuyên nghành nhất định : toán học, hóa học, vật lý, điện, điện tử, tin học …