Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 47

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 47Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 47 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 47. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 47

Dạng bài : な敬えよう!「く」、「くる」、「いる」: Hãy nhớ những kính ngữ đặc biệt ”iku”, ”kuru”, ”iru”

のメールをんで、いにえなさい。

[email protected]
[email protected]
:お

藤 ( です。
では、15ぶりににおいできて、しかったです。
はちっともおわりなく、ったようながしました。
ところで、はおいがあってメールいたしました。
あのパーティーで、たちのらすホームページをろうというたのをえていらっしゃいますか。は、( )となってろうとっています。それで、っていらっしゃったデジカメを、ホームページに使わせて(  )。もしよければ、メールに添してってくださるとかります。
にこられなかったにもてもらえますし、わつぃたちにもとなりますので、ご倒をおかけしますがどうぞよろしくおいいたします。
藤 

1:( )にとしてなものはどれか。
1.あげましょうか
2.いただきましょうか
3.くださいましょうか
4.いただけませんか

2:藤さんはなぜにこのメールをいたのか。
1.しかったことをえたいから。
2.ホームページをりたいから。
3.ってもらいたいから。
4.にまたてもらいたいから。

Từ khó trong bài :

:họ cũ, vì phụ nữ Nhật Bản sau khi lấy chồng sẽ phải đổi sang họ chồng.
:đính kèm
倒:khó khăn
:họp lớp

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn mail dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới :

Người nhận : [email protected]
Người gửi : [email protected]
Tiêu đề : nhờ vả.
Thầy Yamamoto, con là Endou (họ cũ Takeshita) Mika.
Họp lớp hôm trước, sau 15 năm con mới được gặp lại thầy, thực sự con rất vui.
Thầy vẫn không thay đổi chút nào, cảm giác như em được trở lại thời cấp 3 vậy.
Nhân tiện, hôm nay con có việc cần nhờ thầy nên đã viết mail.
Ở hội trường bữa tiệc hôm trước, chuyện bọn con định lập một trang cho lớp không biết thầy có nhớ không. Thực chất con và Kimura ( họ cũ Yoshimoto ) làm chính. Cho nên, ảnh hôm trước thầy chụp giúp bọn con ở hội trường, sử dụng ( ) làm trang chủ. Nếu được thì thầy đánh kèm vào mail này và gửi lại cho con thì tốt ạ.
Những ai không đến hôm họp lớp cũng thể xem được, cũng là một phần trong kỉ niệm của bọn con, vất vả cho thầy nhưng con mong thầy giúp đỡ.
Endou Mika

Câu hỏi 1 : điền từ nào thích hợp nhất vào ( ) ?
1. Có thể cho.
2. Có thể nhận.
3. Có thể cho tôi.
4. Có thể nhận không.

Câu hỏi 2 : Tại sao Endou lại gửi mail cho thầy Yamamoto ?
1. Muốn nói rằng họp lớp rất vui.
2. Muốn nói rằng muốn lập trang cho lớp.
3. Muốn thầy Yamamoto gửi ảnh cho.
4. Muốn thầy Yamamoto lại đến họp lớp.

Lựa chọn đáp án

Câu hỏi 1 :
1. Sai. Vì nó không thể hiện sự nhờ vả .
2. Sai. Vì nó không thể hiện sự nhờ vả.
3. Sai. Vì nó không thể hiện sự nhờ vả>
4. Đúng. Vì いただけませんか là từ lịch sự thể hiện sự nhờ vả.

Câu hỏi 2 :
1.Đúng. Nhưng đây không phải là nội dung ở tiêu đề.
2. Sai. Vì lập trang cho lớp là chuyện đã nói hôm họp lớp rồi.
3. Đúng. Vì nó là sự nhờ vả như đã được nêu ở tiêu đề.
4. Sai. Vì việc này không được nhắc đến trong mail.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 47. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: