Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 34

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 34Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 34 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 34. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 34

Dạng bài :

んで、からしいものをぼう

Aさん:粧しているいですよね。
Bさん:ええ、だってお粧するらしいですよ。なんて2なのにとかってますし。
Aさん:わりましたね。たちがの頃は、ってなかったんですけど。
Bさん:ええ。でも、あんまりくからお粧するといだけじゃなくって、よくないにつながることもいようながしますけれどね。

1.Aさんの銘はっている。
2.Bさんはのとき、っていない。
3.Aさんはのとき、粧をしたかった。
4.Bさんは、粧をするのはのためによくないとっています。
5.Bさんは、粧をしてもい影響はないとっています。

Từ khó trong bài :

:son
:da

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:

A: dạo này học sinh cấp 3 trang điểm nhiều đấy nhỉ.
B: Ừ, bây giờ ngay cả học sinh tiểu học cũng trang điểm hay sao ấy. Con của chị tớ mới là học sinh lớp hai mà đã có thỏi son riêng rồi đấy.
A: Thời đại đã thay đổi rồi nhỉ. Hồi bọn mình là học sinh cấp ba thì chưa có gì cả.
B: Ừ. Nhưng vì trạng điểm quá sớm mà không chỉ da bị xấu đi mà cũng có ý làm nhiều hành động không tốt nữa,

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:
1. Cháu gái của A có đồ trang điểm.
2. Khi B là học sinh cấp 3 không có đồ trang điểm.
3. Khi A là học sinh cấp 3 thì đã muốn trang điểm
4. B nghĩ là trẻ con trang điểm thì không tốt cho da.
5. B nghĩ dù trẻ con trang điểm cũng khó ảnh hưởng xấu

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì cháu của B mới có đồ trang điểm chứ không phải cháu A.
2. Đúng vì B nói vậy.
3. Sai vì A không nói vậy. A nói là “”Hồi bọn mình là học sinh cấp ba thì chưa có gì cả.””
4. Đúng vì B nói vậy.
5. Sai vì ở trên B đã nghĩ là trẻ con trang điểm thì không tốt cho da.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 34. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: