Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 44

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 44Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 44 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 44. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 44

Dạng bài : だけもう : Chỉ đọc phần quan trọng

んで、いにえなさい。

について
7にごいただければ、をおけいたします。
ができないについてはをよくおみください。
カードにごにおりください。

カード
てはまるものをび、アルファベットに〇をつけてください。
a.イメージがった。
b.使していたものとった。
c.サイズがわなかった。
d.いた。
e.に傷、あるいはれがあった。
f.その
*fのをおきください。

ページのは、カードのどこに〇をつければよいか。
1.a
2.b
3.c
4.d
できないのは、どのか。
1.れてから1ぎた
2.したものではない
3.したものがしていたものとった
4.したものがさすぎた

Từ khó trong bài :

: đổi
: tra hàng
: đến
: mặt sau
使 : cảm giác sử dụng
: chức năng

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới :

Về việc đổi và trả hàng
Hàng được đổi và trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Trường hợp không được đổi và trả xin đọc kĩ mặt sau.
Cùng với việc viết vào đơn chuyển hàng phía dưới quý khách phải chuyển cùng hàng.
Đường cắt
Đơn trả hàng
Hãy chọn lí do trả hàng đúng và khoanh vào chữ cái.
a. Khác với ảnh.
b. Cảm giác sử dụng hoặc chức năng không như mong đợi.
c. Không vừa cỡ.
d. Khác với hàng đã đặt.
e. Hàng có vết rách hoặc bẩn .
f. Ngoài ra :
*Trường hợp f hãy viết lí do đơn giản .

Câu hỏi 1 : người phụ nữ ở trong cuộc hội thoại trang bên kia sẽ phải khoanh vào ô nào trong tờ trả hàng ?
1. a
2. b
3. c
4. d
Câu hỏi 2 : trường hợp không trả hàng được là trường hợp nào ?
1. Đã nhận hàng quá 1 tuần.
2. Hàng được chuyển đến khác với hàng đã đặt .
3. Hàng không giông với tưởng tượng.
4. Trường hợp hàng đã đặt quá bé.

Lựa chọn đáp án

Câu hỏi 1 :
1. Đúng vì cô không thích màu của áo khoác đó.
2. Trong cuộc đối thoại không nhắc đến cảm giác sử dụng và chức năng của áo khoác.
3. Trong cuộc đối thoại không nhắc đến kích cỡ áo khoác.
4. Trong cuộc đối thoại không nhắc đến việc chuyển nhầm đồ.
Câu hỏi 2 :
1. Đúng vì điều kiện đổi và trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
2. Trường hợp này thỏa mãn điều kiện trả hàng ở điều kiện d.
3. Trường hợp này thỏa mãn điều kiện trả hàng ở điều kiện b
4.Trường hợp này thỏa mãn điều kiện trả hàng ở điều kiện c.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 44. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: