Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 64

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 64Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 64 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 64. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 64

Dạng bài : :Vấn đề thực tiễn

は、らす施のボランティアをするためのである。んで、えなさい。えは1・2・3・4からいものをびなさい。

ボランティア
「やすらぎホーム」ではおりとんだり、ってくださるボランティアをしています。
ピアノやバイオリンなどのができる歓迎です。
でなくても、技があれば、ぜひそれをしてください。
りとのは、興く、になることもいです。
きっとあなたにとって、いいになるでしょう。
たくさんのご応をおちしています。
*)ならどなたでもOKです。
*)からでも構いません)
*)から5までのな2ほど。
やすらぎホーム(たからとなり)
0220-38-XXXX

1:このっているものはどれか。
1.だけでなく、もできるだけをしている。
2.のボランティアはけていない。
3.たちによる講演するしている。
4.は、まった範してめることができる。
2:がいいになるか。
1.ボランティアをすること。
2.やすらぎホームにすること。
3.やすらぎホームでボランティアをすること。
4.おりとをすること。

Từ khó trong bài :

技:kĩ năng đặc biệt
する:sử dụng
く:hứng thú sâu sắc
:trải nghiệm

Lời dịch tham khảo :

Đoạn văn dưới đây là hướng dẫn để tuyển dụng tình nguyện viên cho cơ sở người già sinh sống. Hãy đọc và trả lời câu hỏi bên dưới. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong 1・2・3・4

Tuyển dụng tình nguyện viên
Chúng tôi đang tuyển dụng những tình nguyện viên hát và chơi cùng với những người già ở “Nhà dưỡng lão Yasuragi”.
Rất hoan nghênh những vị có thể chơi được nhạc cụ như Piano, Violin,…
Dù không chơi được nhạc cụ nhưng nếu có kĩ năng đặc biệt nào đó thì hãy sử dụng kĩ năng đó nhé.
Những câu chuyện với người già thì có hứng thú sâu sắc, có nhiều bái học về cuộc đời.
Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm tốt với bạn.
Chúng tôi xin đợi nhiều sự ứng tuyển.
*) Từ học sinh cao trung trở lên thì vị nào cũng được.
*) Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Một tuần bao nhiêu ngày cũng không sao).
*) Có thể có khả năng làm khoảng 2 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian 1 tiếng đến 5 giờ.
Nhà dưỡng lão Yasuragi (Trưởng bệnh viên Takara)
0220-38-XXXX

Câu 1: Điều đúng với đoạn văn trên là gì?
1. Chỉ tuyển những nhà âm nhạc biết không những hát mà cả chơi nhạc cụ nữa.
2. Không tiếp nhận tình nguyện viên là học sinh cao trung.
3. Tuyển dụng những người tham gia buổi diễn thuyết do người già.
4. Ngày và giờ sẽ được quyết định dựa trên đàm luận trong phạm vi đã được quy định.
Câu 2: Cái gì sẽ trở thành trải nghiệm tốt?
1. Chuyện tuyển tình nguyện viên.
2. Chuyện tuyển dụng cho nhà dưỡng lão Yasuragi.
3. Chuyện làm tình nguyện ở nhà dưỡng lão Yasuragi.
4. Chuyện học về cuộc đời cùng những người già.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 4, vì trong đoạn văn chỉ nhắc đến dữ kiện ”
*) Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Một tuần bao nhiêu ngày cũng không sao).
*) Có thể có khả năng làm khoảng 2 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian 1 tiếng đến 5 giờ.” chứ không nhắc về chuyện sẽ đàm luận để quyết định ngày giờ.
Câu 2 đáp án đúng là 3 vì trong đoạn văn có nói “Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm tốt với bạn.” là nhắc đến chuyện làm tình nguyện.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 64. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: