Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 45

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 45Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 45 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 45. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 45

Dạng bài : 「あげる」「くれる」「もらう」をす敬しよう: Chú ý đến các kính ngữ thể hiện cho nhận .

んで、いにえなさい。

ヤマノコーヒーメーカー
:D J – B 3 3 0  :0 1 2 5 K

:    

★:   
:およりい1:    ㊞
またはサイン
このは、載のうことをするものです。
★はおげいただいたする欄。
(  )にはになります。
なご使による
庭(使された障。
・★欄にのない

1( )のとしてなものはどれか。
1.たとえでも
2.たとえでも
3.たとえでも
4.たとえでも

2 をしてくれるのはどのか。
1.されていて、って1障した
2.されていて、で3ヶ使した
3.ぎているが、しく使していた
4.★欄を含めてした

Từ khó trong bài :

: sản xuất
載 : ghi, ghi chép
障 : hỏng hóc
: sửa chữa
: không đúng cách

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc phiếu bảo hành dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới :

Phiếu bảo hành máy pha cà phê Yamano
Kiểu mẫu : DJ – B330
Số seri : 0125K
Khách hàng
Tên khách hàng : ngài
Số điện thoại :
Ngày mua ★ : năm tháng ngày
Thời hạn bảo hành : 1 năm kể từ ngày mua.
Cửa hàng
Tên cửa hàng :
Địa chỉ :
Số điện thoại : đóng dấu
hoặc kí
Chúng tôi cam đoan những điều được ghi trong đơn bảo hành sẽ được tiến hành sửa chữa miễn phí.
★là cửa hàng bạn đã mua hàng sẽ viết.
( ) trường hợp sau sẽ mấtp hí sửa chữa.
Sử dụng không đúng cách dẫn đễn hỏng hóc.
Hỏng khi không sử dụng trong nước.
Không ghi vào mục ★.

Câu hỏi 1 : trong ( ) điền từ nào là thích hợp nhất ?
1. Ví dụ sau kỳ thời hạn bảo hành cũng .
2. Ví dụ quá thời hạn bảo hành cũng.
3. Ví dụ trong thời hạn bảo hành cũng.
4. Ví dụ ngoài thời hạn bảo hành cũng.

Câu hỏi 2 : Trường hợp được sửa chữa miễn phí là trường hợp nào ?
1. Viết đầy đủ giấy bảo hành và hỏng trong thời gian 1 năm kể từ ngày mua.
2. . Viết đầy đủ giấy bảo hành và sử dụng 3 tháng ở nước ngoài.
3. Sử dụng đúng cách nhưng đã quá thời hạn bảo hành.
4. Tự viết vào giấy bảo hành và cả mục ★.

Lựa chọn đáp án

Câu hỏi 1:
1.Sai. Trong phiếu bảo hành có ghi “Thời hạn bảo hành : 1 năm kể từ ngày mua.”nên sau thời hạn sẽ phải trả tiền là đương nhiên.
2.Sai. Trong phiếu bảo hành có ghi “Thời hạn bảo hành : 1 năm kể từ ngày mua.”nên quá thời hạn sẽ phải trả tiền là đương nhiên.
3. Đúng. Vì trong phiếu bảo hành chưa nói về trường hợp này.
4.Sai. Trong phiếu bảo hành có ghi “Thời hạn bảo hành : 1 năm kể từ ngày mua.”nên ngoài thời hạn sẽ phải trả tiền là đương nhiên.

Câu hỏi 2 :
1. Đúng. Vì đáp ứng đủ điều kiện được sử dụng miễn phí.
2. Sai. Vì trường hợp hỏng khi sử dụng tại nước ngoài sẽ mất phí.
3. Sai. Vì quá thời hạn bảo hành sẽ không được sửa chữa miễn phí, sửa chữa miễn phí trong thời hạn 1 năm kể từ ngày mua.
4. Sai. Vì mục ★ do người ở cửa hàng viết.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 45. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: