Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 50

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 50Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 50 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 50. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 50

Dạng bài : をさがそう!: Hãy tìm những thông tin cần thiết

んで、いにえなさい。


れぬ
タイヤ
きた栃のタイヤの災は、になって、ようやく鎮した。避えられ、避からったに「ほっとした」としていたが、れなかったようでれたをしていた。…

1:このからわからないことはどれか。
1.きた
2.
3.避
4.
2:このっているものはどれか。
1.タイヤがうるさく、れなかった。
2.タイヤのせいで、めなければならなかった。
3.避していたは、ることができてした。
4.避していたは、のうちにることができた。

Từ khó trong bài :

災:hỏa hoạn
タイヤ:công trường bánh xe
する:dập tắt lửa, chữa cháy
:tị nạn, trú nạn
ほっとした:An tâm, thở phào nhẹ nhõm
:đồng loạt, đồng nhất

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc bài báo dưới đây và trả lời câu hỏi bên dưới

Địa điểm trú nạn
Đóng chặt cửa sổ, một đêm không ngủ
Vụ cháy ở công trường bánh xe.
Vụ cháy công trường bánh xe xảy ra ở tỉnh Tochigi ngày mùng tám cuối cùng cũng được dập tắt lửa vào sáng ngày mùng chín. Chỉ thị bãi bỏ tị nạn được truyền đi thì những người dân xung quanh trở về nhà riêng từ địa điểm tị nạn là nhà thể chất đều đồng loạt nói là ”An tâm rồi” nhưng vì một đêm không thể ngủ được nên họ đều biểu lộ dáng vẻ mệt mỏi…

Câu 1: Điều không hiểu từ bài báo này là điều gì?
1. Thời gian xảy ra vụ cháy.
2. Địa điểm xảy ra vụ cháy.
3. Địa điểm tị nạn
4. Dáng vẻ của người dân xung quanh
Câu 2: Điều hợp với nội dung bài báo này là điều gì?
1. Âm thanh của vụ cháy công trường bánh xe ồn ào nên người dân không thể ngủ được.
2. Vì vụ cháy công trường bánh xe nên phải đóng cửa sổ.
3. Những người dân tị nạn đều có thể an tâm và ngủ ở nhà thể chất.
4. Những người dân tị nạn thì đã có thể trở về nhà riêng trong đêm.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 1, vì trong bài báo có nêu rõ địa điểm xảy ra vụ cháy là ”Công trường bánh xe ở tỉnh Togichi”, địa điểm tị nạn là ”Nhà thể chất” và dáng vẻ của người dân xung quanh là” Mệt mỏi”. Duy thời gian xảy ra vụ cháy chỉ có 1 thông tin là ngày mùng 8, không có thời gian cụ thể.
Câu 2 đáp án đúng là 2, vì tiêu đề bài báo là ”Đóng chặt cửa sổ, một đêm không ngủ”, những điều còn lại đều không được nêu trong bài báo.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 50. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: