Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 23

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 23

Chào các bạn ! Trong loạt bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu đến các bạn những bài luyện nghe N2, với mục đích hỗ trợ các bạn đang luyện thi N2 có thể nghe tốt hơn và đạt điểm tốt hơn trong phần thi nghe N2. Mời các bạn cùng học bài đầu tiên : luyện nghe N2 bài 23

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 23

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 23

Các bạn nghe và làm như bình thường. Sau khi nghe và lựa chọn đáp án, các bạn có thể tham khảo dạng bài và bài dịch tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể áp dụng cách làm các bài tập dạng này theo như cách làm tham khảo phía dưới để áp dụng cho các dạng bài tương tự sau này.

Luyện nghe N2 bài 23

Các bạn hãy click vào video dưới đây để bắt đầu nghe

Nội dung luyện nghe N2 bài 23

宅配便の再配達自動受付に電話をしました。男の人はこの後、どのボタンを押しますか。

自動音声 : ありがとうございます。こちらは、コバト運輸の再配達自動受付です。お手持ちの不在連絡票に従って、番号を入力していただきます。なお、案内の途中でも入力できます。では、伝票番号を続けて押してください。

: えっと、1212、3344、5656…。

自動音声 : お届け希望日は4桁を押してください。

: えっと、明日だから…。

自動音声 : 伝票のお届け時間帯を選び、1桁の番号を押してください。

: えっと、夜の8時だから…。

男の人はこの後、どのボタンを押しますか。

1.4を押す

2.0を押してから4を押す

3.8を押す

4.2を押してから0を押す

Từ vựng khó trong bài

自動音声(じどうおんせい) : âm thanh tự động

運輸(うんゆ) : vận chuyển

不在連絡票(ふざいれんらくひょう) : phiếu liên lạc khi vắng mặt

伝票番号(でんぴょうばんごう) : mã số hóa đơn

Lời dịch tham khảo:

Người đàn ông gọi điện cho bộ phận tiếp tân tự động chuyển phát lại của dịch vụ chuyển phát tận nhà. Người đàn ông sau đó phải ấn nút nào?

Âm thanh tự động : Xin cảm ơn quý khách. Đây là bộ phận tiếp tân tự động chuyển phát lại của công ty vận chuyển Kobato. Xin quý khách hãy ấn số điện thoại theo phiếu liên lạc khi vắng mặt mà quý khách đang có. Ngoài ra hãy ấn số ngay cả khi đang hướng dẫn. Vậy xin quý khách hãy ấn mã số hóa đơn…

Người đàn ông : Ừm… 1212、3344、5656…

Âm thanh tự động : Hãy nhập 4 chữ số ngày quý khách muốn đơn hàng được gửi đến.

Người đàn ông : Ừm, là ngày mai…

Âm thanh tự động : Hãy chọn thời gian hóa đơn gửi đến. Hãy nhấn 1 chữ số.

Người đàn ông : Ừm… 8 giờ tối mai.

Người đàn ông sau đó phải ấn nút nào?

1.Ấn nút số 4

2.Ấn nút số 0 rồi ấn nút số 4

3.Ấn nút số 8

4.Ấn nút số 2 rồi ấn nút số 0

Hướng dẫn cách làm :

Dạng bài:  Phán đoán

Để có thể hiểu và làm dạng bài nghe này một cách hiệu quả, các bạn có thể áp dụng theo từng bước sau đây:

1.Nắm bắt chủ đề :

Trước tiên, các bạn cần nắm bắt được tình huống câu chuyện ở đây là gì ?

宅配便の再配達自動受付に電話をしました。

Người đàn ông gọi điện cho bộ phận tiếp tân tự động chuyển phát lại của dịch vụ chuyển phát tận nhà.

=> Chủ đề: liên quan đến việc chuyển phát tận nhà.

Và câu hỏi được đặt ra là :

男の人はこの後、どのボタンを押しますか。

Người đàn ông sau đó phải ấn nút nào?

2.Memo lại những ý chính:

Dựa vào chủ đề, các bạn cần nắm bắt được những key word quan trọng về việc chuyển phát tận nhà

伝票番号(でんぴょうばんごう) : mã số hóa đơn

桁(けた) : chữ số

4桁(よんけた) : 4 chữ số

1桁(いちけた) : 1 chữ số

時間帯(じかんたい) : khung thời gian

夜の8時(よるのはちじ) : 8 giờ tối.

3.Suy luận, lựa chọn đáp án:

Chúng ta cùng phân tích như sau:

Với những key word mà chúng ta thu được như :1桁(いちけた) : 1 chữ số, 時間帯(じかんたい) : khung thời gian, 夜の8時(よるのはちじ) : 8 giờ tối, mà theo hóa đơn có đính kèm thì khung giờ 18h-22h phải ấn số 4, vậy nên ta phải ấn số 4.

Vậy nên đáp án chính xác là đáp án 1.4を押す

Trên đây là nội dung hướng dẫn luyện nghe N2 bài 23. Hy vọng các bạn có thể nâng cao khả năng nghe một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng luyện nghe tiếng Nhật N2 theo các bài khác trong chuyên mục : Luyện nghe N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: