Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện nghe N2

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 4

Chào các bạn ! Trong loạt bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu đến các bạn những bài luyện nghe N2, với mục đích hỗ trợ các bạn đang luyện thi N2 có thể nghe tốt hơn và đạt điểm tốt hơn trong phần thi nghe N2. Mời các bạn cùng học bài đầu tiên : luyện nghe N2 bài 4

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 4

Hướng dẫn cách luyện

Các bạn nghe và làm như bình thường. Sau khi nghe và lựa chọn đáp án, các bạn có thể tham khảo dạng bài và bài dịch tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể áp dụng cách làm các bài tập dạng này theo như cách làm tham khảo phía dưới để áp dụng cho các dạng bài tương tự sau này.

Luyện nghe N2 bài 4

Các bạn hãy click vào video dưới đây để bắt đầu nghe

Nội dung audio luyện nghe N2 bài 4

会社で、女の人が面接を受けています。女の人が前の会社を辞めた理由は、何ですか。

:前の会社は大きな会社でしたし、同級生たちが就職した会社と比べて、待遇は、いいほうでした。人間関係にも問題がなく勤めていたのですが、やはり、やりがいという点で、疑問を持つようになりました。その会社には長く勤めている女性が少なく、女性には、責任のある仕事を任させることがあまりない会社だと感じ、辞めることを決心しました。私は働き続けることによって、自分自身のスキルアップができて、男女の区別なく、能力を発揮できるような場で、働きたいと思います。

女の人が前の会社を辞めた理由は、何ですか。

1.人間関係が難しかったから

2.責任のある仕事を任せてもらえないと思ったから

3.自分のスキルを認めてもらえないかったから

4.男女の能力の差がありすぎたから。

Từ vựng khó trong bài :

発揮 (はっき) phát huy

就職 (しゅうしょく) xin việc

待遇 (たいぐう)đãi ngộ

男女の区別(だんじょのくべつ) phân biệt nam nữ

やりがい  động lực làm việc

Lời dịch tham khảo:

Tại công ty, người phụ nữ đang tham dự buổi phỏng vấn. Lý do người phụ nữ nghỉ việc ở công ty trước là gì ?

Công ty cũ của tôi là một công ty lớn, so với công ty mà các bạn cùng lứa của tôi xin việc, thì đây là một công ty có chế độ đãi ngộ tốt. Tuy đang làm việc mà không có vấn đề gì đối về các mối quan hệ, nhưng quả nhiên, trên quan điểm động lực để làm việc, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc. Ở công ty này, số phụ nữ làm việc lâu năm rất ít, đối với phụ nữ, có cảm giác đây là một công ty gần như không để phụ nữ đảm nhận các công việc có trách nhiệm, nên tôi đã quyết tâm xin nghỉ. Tôi nhờ tiếp tục làm việc, có thể nâng cao kĩ năng của bản thân mình và muốn làm việc ở một nơi có thể phát huy năng lực mà không phân biệt là nam hay nữ.

Câu hỏi: Lý do người phụ nữ nghỉ việc ở công ty trước là gì ?

  1. Vì khó khăn trong các mối quan hệ
  2. Vì nghĩ rằng không được đảm nhận những công việc có trách nhiệm
  3. Vì không được công nhận kĩ năng của bản thân
  4. Vì có quá nhiều sự phân biệt năng lực giữa nam và nữ

Hướng dẫn cách làm :

Dạng bài: Nắm bắt trọng tâm vấn đề

Để có thể hiểu và làm dạng bài nghe này một cách hiệu quả, các bạn có thể áp dụng theo từng bước sau đây:

1. Nắm bắt chủ đề và câu hỏi:

Trước tiên, các bạn cần nắm bắt được tình huống câu chuyện ở đây là gì ?

会社で、女の人が面接を受けています。
Tại công ty, người phụ nữ đang tham dự buổi phỏng vấn.

=> Chủ đề: buổi phỏng vấn ( công việc )

Và câu hỏi được đặt ra là :

女の人が前の会社を辞めた理由は、何ですか。
Lý do người phụ nữ nghỉ công ty trước là gì ?

=> Với dạng bài này, các bạn sẽ tập trung memo những ý nói đến nguyên nhân quyết định mà người phụ nữ nghỉ việc ở công ty trước ( chủ yếu là những điều người phụ nữ không hài lòng)

2. Memo lại những ý chính:

Dựa vào chủ đề và câu hỏi, các bạn cần nắm bắt được những key world quan trọng về ý kiến của người phụ nữ về công ty cũ. (tốt và không tốt)

人間関係 mối quan hệ

待遇 đãi ngộ

責任のある仕事 công việc có trách nhiệm

男女の区別 phân biệt nam nữ

3. Suy luận, lựa chọn đáp án:

Đáp án:  2.責任のある仕事を任せてもらえないと思ったから

Dựa vào những những key word mà chúng ta có được, cùng tiến hành phân tích như sau:

Với những dạng đề này, các bạn chỉ nên tập trung vào vấn đề : nguyên nhân quyết định mà người phụ nữ nghỉ việc công ty cũ là gì? Các bạn có thể lắng nghe được câu  辞めることを決心しました ( đã quyết tâm nghỉ việc) nên có khả năng lý do nghỉ việc sẽ nằm phía trước để dẫn tới hành động này, đó là :

女性には、責任のある仕事を任させることがあまりない会社だと感じ,

Đối với phụ nữ, có cảm giác đây là một công ty gần như không để phụ nữ đảm nhận các công việc có trách nhiệm.

Vậy nên, đáp án mang ý nghĩa tương tự đó là:

Đáp án2.責任のある仕事を任せてもらえないと思ったから

Vì nghĩ rằng không được đảm nhận những công việc có trách nhiệm

Trên đây là nội dung hướng dẫn luyện nghe N2. Hy vọng các bạn có thể nâng cao khả năng nghe một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng luyện nghe tiếng Nhật N2 theo các bài khác trong chuyên mục : Luyện nghe N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest