You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

kể lại, thuật lại, đối tượng, điều tra tiếng Nhật là gì ?

kể lại, thuật lại, đối tượng, điều tra tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

kể lại, thuật lại, đối tượng, điều tra tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
kể lại, thuật lại, đối tượng, điều tra tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : kể lại, thuật lại đối tượng điều tra

kể lại, thuật lại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かたる
Ví dụ :
Tôi này chúng ta hãy nói chuyện nhiều nhé
いにりましょう。

đối tượng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たいしょう
Ví dụ :
Bản điều tra này có đối tượng là sinh viên
このアンケートはです。

điều tra

Nghĩa tiếng Nhật () : 調
Cách đọc : ちょうさ
Ví dụ :
Chúng tôi đang điều tra vẫn đề đó
たちがその調しています。

Trên đây là nội dung bài viết : kể lại, thuật lại, đối tượng, điều tra tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: