You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp ことだから – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp ことだから Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp ことだから- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp ことだから. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp ことだから

Cấu trúc ngữ pháp : ことだから

Cách chia :

Nの ことだから

Ý nghĩa và cách dùng :

Vì ~ bởi
Là việc khách quan, cố hữu

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

いつもするのことだから。
さんのことだから、めばってくれるよ。Đó là (đặc tính của) anh ấy lúc nào cũng đến muộn.
Bởi anh hayashi là người tốt nên nếu nhờ gì anh ấy sẽ giúp đó

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp ことだから. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: