You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp といっても – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp といっても Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp といっても- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp といっても. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp といっても

Cấu trúc ngữ pháp : といっても

Cách chia :

(V/N/Aい/Aな)+といってもLưu ý:Nだ

Ý nghĩa và cách dùng :

Dù nói là ~/ nói thế chứ nhưng ~
Dùng để thêm vào một sửa đổi hoặc hạn chế đối với điều được trông đợi từ một điều được trình bày ở vế trước của câu, vì cho rằng trong thực tế điều có thể trông đợi này không ở mức độ cao như thế.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

しました。といっても、くの泉にっただけですが。
Cuối tuần tôi đã đi du lịch. Nói là du lịch nhưng cũng chỉ là đi suối nước nóng gần nhà thôi
しいといっても、ほどじゃない。
Tuần này nói là bận, nhưng cũng không bằng tuần trước

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp といっても. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: