Ngữ pháp にしたがって, したがい – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp にしたがって, したがい Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp にしたがって, したがい- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp にしたがって, したがい. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp にしたがって, したがい

Cấu trúc ngữ pháp : にしたがって, したがい

Cách chia :

Nに/ Vるに + したがって/したがい

Ý nghĩa và cách dùng :

theo như N/ càng ~ càng

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

くにしたがって、くなる。
にしたがい、める。Càng đi về phí bắc càng thấy màu mùa thu sớm.
Theo bảng dự định tôi sẽ bảo đảm việc học của mình.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp にしたがって, したがい. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :