You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp にて – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp にて Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp にて- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp にて. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp にて

Cấu trúc ngữ pháp : にて

Cách chia :

Nにて

Ý nghĩa và cách dùng :

tại N/ bằng N

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

にて散となります。
かメールにてごください。
にてより。Giải tán tại địa phương.
Hãy liên lạc với tôi bằng điện thoại hoặc mail.
Từ Yoko trong Kyoto.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp にて. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: