You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp に応じて, 応じ, 応じた – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp に応じて, 応じ, 応じた Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp に応じて, 応じ, 応じた- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp に応じて, 応じ, 応じた. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp に応じて, 応じ, 応じた

Cấu trúc ngữ pháp : に応じて, 応じ, 応じた

Cách chia :

Nに 応じて/応じ/応じたN

Ý nghĩa và cách dùng :

tương ứng với ~/ thích hợp/ phù hợp

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

ソフトは、に応じてダウンロードしてください。
テストに基づき、に応じたクラスにけられます。Hãy tải phần mềm nếu cần thiết .
Dựa vào kết quả bài kiểm tra, bạn có thể chia lớp học phù hợp với năng lực.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp に応じて, 応じ, 応じた. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: