You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp もしも … Vても – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp もしも … Vても Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp もしも … Vても- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp もしも … Vても. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp もしも … Vても

Cấu trúc ngữ pháp : もしも … Vても

Cách chia :

もしも+(V/N/Aい/Aな)なら/Aなら/Nなら/Vたら/Nだったら/Aだったら/Aかったら/Vても/Aくても/Aでも/Nでも

Ý nghĩa và cách dùng :

Nhấn mạnh hơnもしTrong trường hợp bất trắc, điều không hay không tốt xảy ra ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

もしも、まれわれるなら、になりたい。
Nếu có thể được sinh ra lại, tôi muốn làm con trai
もしも、きても、このだから、倒れないでしょう
Cho dù có động đất, thì nhà này rất chắc nên sẽ chắc sẽ không đổ

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp もしも … Vても. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: