You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp 信じがたい – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp 信じがたい Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp 信じがたい- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp じがたい. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp じがたい

Cấu trúc ngữ pháp : 信じがたい

Cách chia :

じ( bỏます) → じがたい

Ý nghĩa và cách dùng :

không thể ~/ rất khó ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

これはじがたいだが、である。
の命をうばうなんて、許しがたい。Câu chuyện này khó để tin nhưng là sự thật.
Khó có thể chấp nhận rằng con người cướp đi sinh mệnh của người khác.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp じがたい. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: