You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp 最中 – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp 最中 Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp 最中- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp . Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp

Cấu trúc ngữ pháp : 最中

Cách chia :

(Nの/Vている)+に/

Ý nghĩa và cách dùng :

Ngay trong lúc, đúng vào lúc ~
Đang trong lúc tiếng hành một hoạt động nào đó thì bất ngờ xảy ra một việc ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

に、た。
Đúng lúc đang ăn cơm thì có khách tới
をしているに携った。
Đúng lúc đang họp thì điện thoại reo

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp . Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: