Ngữ pháp Aさ, よさ – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp Aさ, よさ Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp Aさ, よさ- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp Aさ, よさ. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp Aさ, よさ

Cấu trúc ngữ pháp : Aさ, よさ

Cách chia :

Aい+さ(いい→よさ)Aな+さ

Ý nghĩa và cách dùng :

Độ, mức, tính chất, cảm giác ~
Danh từ hóa tính từ. Danh từ đó mang tính khách quan, có thể đo đếm được

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

大きさは違うが、君と同じかばんを持っているよ。
Độ lớn có khác nhau, nhưng tớ cũng mang cái cặp giống của bạn đó
子供に命の大切さを教えなければならない。
Chúng ta phải dạy cho trẻ con tầm quan trọng của tính mạng

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp Aさ, よさ. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: