You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp Vえる – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp Vえる Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp Vえる- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp Vえる. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp Vえる

Cấu trúc ngữ pháp : Vえる

Cách chia :

V ( bỏます) → Vえる/ Vえない/ Vうる

Ý nghĩa và cách dùng :

có thể tiến hành V/ V có khả năng xảy ra

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

でもうことはありえる。
これがりうるすべてのです。Đến cả tiến sĩ lỗi sai cũng có thể xảy ra.
Đây là tất cả thông tin tôi có thể biết .

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp Vえる. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: