Phân biệt 作る 創る và 造る

Phân biệt 作る, 創る và 造る

Phân biệt 作る 創る và 造る. Chào các bạn, trong tiếng Nhật có rất nhiều từ có cùng cách đọc, nhưng lại có chữ Kanji khác nhau. Đây gần giống như một dạng từ đồng âm khác nghĩa, bởi mỗi chữ Kanji đều thích ứng với những tình huống nhất định. Mỗi tình huống khác nhau sẽ cần dùng chữ Kanji thích hợp. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn cùng phân biệt 作る, 創る và 造る.

Phân biệt 作る, 創る và 造る

Phân biệt 作る 創る và 造る

Sự giống nhau :

Cả ba từ 作る, 創る và 造る đều đọc là つくる, và có nghĩa là : dùng sức lực và khả năng để tạo ta những sự vật mới những trạng thái mới. Kết hợp các yếu tố khác nhau lại để tạo nên hình dáng mới

Sự khác nhau :

Sự khác nhau của 3 từ này nằm ở đối tượng hướng tới :

– 作る có đối tượng hướng đến là những vật nhỏ hữu hình, những thứ vô hình và cả những thứ trừu tượng. Ví dụ : 合鍵(あいかぎ)を作る- “làm chìa khoá”, 料理を作る-“nấu món ăn”. Đối tượng hướng tới của từ 作る đều là “làm” những thứ nhỏ hữu hình. Ngoài ra 1 số từ trừu tượng như 空気を作る、料理を作る cũng có thể dùng được 作る.

– 創る được dùng khi tạo ra một vật nào đó từ trạng thái không có gì. Không kể vật đó là hữu hình hay vô hình. Từ này hay được dùng trong lĩnh vực nghệ thuật. Ví dụ : chắc hẳn các bạn cũng đã nghe từ 創刊 (xuất bản)? あれは全く新しい雑誌を「創った」ということなのです. Điều đó có nghĩa là một cuốn tạp chí mới hoàn toàn đã được tạo ra – 創った.

– 造る được dùng khi đối tượng được tạo ra là những vật hữu hình tương đối lớn. Ví dụ : nếu nói đến “làm sân vườn” chúng ta có cụm từ:「庭をつくる」- có thể được thay thế bằng cụm:「造園」. Tương tự như vậy “làm thuyền”-「船をつくる」có thể nói là: 「造船」. Liên quan tới việc sản xuất chế tạo, người ta cũng thường dùng 造る.

Phân biệt 作る 創る và 造る

Một vài lưu ý :

– 創る Không nằm trong danh sách chữ Hán thưởng dùng. Do vậy 創る không được dùng trong các văn bản mang tính hành chính. Trong trường hợp đó, 作る sẽ được dùng thay thế.

– Chúng ta có các cụm từ  作画- vẽ tranh. 作曲 – sáng tác nhạc; và 作詞 – sáng tác thơ. Nếu suy nghĩ về đối tượng của từ つくる này thì chính xác phải dùng động từ 創る mới đúng. Chính vì những trường hợp như vậy mà nảy sinh những trường hợp có sự biến đổi về từ ngữ và hán tự : 作曲 = 曲を創る

Tóm lại :

作る dùng cho những vật hữu hình, vô hình và cả những thứ trừu tượng với kích thước tương đối nhỏ.

創る hướng tới những thứ xuất phát từ số 0 bất kể hữu hình hay vô hình.

Còn 造る thường dùng để nói về những vật hữu hình có kích thước khá lớn.

Bản tiếng anh

Trên đây là nội dung bài viết : Phân biệt 作る 創る và 造る. Mời các bạn cùng học tiếng Nhật online qua các bài viết tương tự trong chuyên mục : Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề. Loạt bài viết : So sánh từ vựng tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: