You dont have javascript enabled! Please enable it!

phần mềm, nha sĩ, đá tiếng Nhật là gì ?

phần mềm, nha sĩ, đá tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phần mềm, nha sĩ, đá tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phần mềm, nha sĩ, đá tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phần mềm nha sĩ đá

phần mềm

Nghĩa tiếng Nhật () : ソフト
Cách đọc : ソフト sofuto
Ví dụ :
Có thể học tiếng Nhật bằng cuốn sách này
Phần mềm này có rất nhiều tính năng
このソフトですることができます。
このソフトにはいろいろながあります。

nha sĩ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はいしゃ haisha
Ví dụ :
Tôi ghét nha sỹ
が嫌いです。

đá

Nghĩa tiếng Nhật () : 蹴る
Cách đọc : ける keru
Ví dụ :
Thủ môn đá quá bóng lên
ゴールキーパーがボールを蹴った。

Trên đây là nội dung bài viết : phần mềm, nha sĩ, đá tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: