phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ?

phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phía trước rượu truyền thống của Nhật Bản bầu trời xanh

phía trước

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 前方
Cách đọc : ぜんぽう
Ví dụ :
Có thể nhìn thấy núi phía trước nhỉ
前方に山が見えますね。

rượu truyền thống của Nhật Bản

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 日本酒
Cách đọc : にほんしゅ
Ví dụ :
Tôi đã mua được thứ rược hiếm của Nhật
珍しい日本酒が手に入りました。

bầu trời xanh

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 青空
Cách đọc : あおぞら
Ví dụ :
Trời xanh không 1 gợn mây nhỉ
雲一つない青空ですね。

Trên đây là nội dung bài viết : phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: