You dont have javascript enabled! Please enable it!

phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ?

phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phía trước rượu truyền thống của Nhật Bản bầu trời xanh

phía trước

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜんぽう
Ví dụ :
Có thể nhìn thấy núi phía trước nhỉ
えますね。

rượu truyền thống của Nhật Bản

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : にほんしゅ
Ví dụ :
Tôi đã mua được thứ rược hiếm của Nhật
珍しいりました。

bầu trời xanh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あおぞら
Ví dụ :
Trời xanh không 1 gợn mây nhỉ
つないですね。

Trên đây là nội dung bài viết : phía trước, rượu truyền thống của Nhật Bản, bầu trời xanh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: