quảng cáo thương mại, chuyển đổi, thay thế, cuộc gặp tiếng Nhật là gì ?

quảng cáo thương mại, chuyển đổi, thay thế, cuộc gặp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

quảng cáo thương mại, chuyển đổi, thay thế, cuộc gặp tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
quảng cáo thương mại, chuyển đổi, thay thế, cuộc gặp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quảng cáo thương mại chuyển đổi, thay thế cuộc gặp

quảng cáo thương mại

Nghĩa tiếng Nhật () : コマーシャル
Cách đọc : コマーシャル
Ví dụ :
Cô ấy xuất hiện trong quảng cáo trên tivi đó
はテレビのコマーシャルにているわ。

Xem thêm : học tiếng Nhật qua quảng cáo arubaito

chuyển đổi, thay thế

Nghĩa tiếng Nhật () : チェンジ
Cách đọc : チェンジ
Ví dụ :
Tôi đã chuyển số khi đi lên đường dốc
でギアーをチェンジしたよ。

cuộc gặp

Nghĩa tiếng Nhật () : わせ
Cách đọc : まちあわせ
Ví dụ :
cuộc gặp ngày mai là 11 giờ
Tôi đã nhầm cuộc gặp thành 2h
わせは11です。
わせは2だと勘いしていました。

Trên đây là nội dung bài viết : quảng cáo thương mại, chuyển đổi, thay thế, cuộc gặp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :