You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn, ý thức, chấp nhận tiếng Nhật là gì ?

sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn, ý thức, chấp nhận tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn, ý thức, chấp nhận tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn, ý thức, chấp nhận tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn ý thức chấp nhận

sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn

Nghĩa tiếng Nhật () : 監督
Cách đọc : かんとく
Ví dụ :
Đạo diễn đó đã nhận được giải acedemy rồi nhỉ
その監督はアカデミーしたよな。

ý thức

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いしき
Ví dụ :
Anh ấy đã mất ý thức (bất tỉnh)
識をいました。

chấp nhận

Nghĩa tiếng Nhật () : める
Cách đọc : みとめる
Ví dụ :
Bố tôi đã chấp nhận việc kết hôn với cô ấy
とのめてくれました。

Trên đây là nội dung bài viết : sự chỉ đạo, giám sát, đạo diễn, ý thức, chấp nhận tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: