You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

sử dụng, chủ nghĩa, người dân tiếng Nhật là gì ?

sử dụng, chủ nghĩa, người dân tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sử dụng, chủ nghĩa, người dân tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sử dụng, chủ nghĩa, người dân tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sử dụng chủ nghĩa người dân

sử dụng

Nghĩa tiếng Nhật () : 使
Cách đọc : しよう
Ví dụ :
Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đọc hướng dẫn sử dụng
この使するに、をおみください。

chủ nghĩa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅぎ
Ví dụ :
Tôi là người theo chủ nghĩa không có ô tô
たないです。

người dân

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こくみん
Ví dụ :
Sự an toàn của người dân là điều quan trọng nhất
です。

Trên đây là nội dung bài viết : sử dụng, chủ nghĩa, người dân tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: