Sự lo lắng của Đô – mon chế tiếng Nhật

Sự lo lắng của Đô – mon chế tiếng Nhật

su lo lang cua doremon

Sự lo lắng của Đô – mon chế tiếng Nhật. Để tiếp tục theo dõi bài viết trong chuyên mục : Mon chế tiếng Nhật, trong bài viết này Tự học online xin chia sẻ với các bạn 1 tình huống chế khi Mon bị kẻ chộm lấy mất máy vi tính

Sự lo lắng của Đô – Lời Nhật

Nobita : でそんな寂しいをしているの

Đô : パソコンを 盗まれちゃったの

Nobita : おさんに叱れるとするの

Đô :  いや、その棒はアダプタがないから使えないとするの

Sự lo lắng của Đô- Phiên âm Romaji :

Nobita : nande sonna sabishii kaowo shiteiruno

Đô : pasokonwo nusumarechattano

Nobita : okaasanni shikareruto shinpaisuruno

Đô :  iya, sono doroboha adaputaga naikara tsukaenai to shinpaisuruno.

 

Sự lo lắng của Đô Dịch lời việt :

Nobita : Tại sao cậu lại mang vẻ mặt sầu thảm thể đô?

Đô : Tớ bị lấy trộm mất máy tính rồi

Nobita : Cậu lo là sẽ bị mẹ la mắng à?

Đô : Không, tớ đang lo là tên trộm không có cục sạc sẽ không dùng được máy.

 

Một số từ vựng trong câu truyện :

で nande : tại sao そんな như vậy 寂しい sabisshii : buồn kao mặt

パソコン máy tính xách tay. 盗まれちゃったnusumarechatta : bị mất, bị ăn trộm mất

さん okaasan : mẹ. 叱れる shikareru : bị mắng shinpai : lo lắng

いや không phải 棒 dorobo : trộm アダプタ cục sạc 使えない tsukaenai : không sử dụng được

Trên đây là nội dung bài viết : Mời các bạn xem các câu truyện mon chế tiếng Nhật khác trong chuyên mục : Mon chế tiếng Nhật.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: