You dont have javascript enabled! Please enable it!

sưng lên, làm lại, khuyến mại tiếng Nhật là gì ?

sưng lên, làm lại, khuyến mại tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sưng lên, làm lại, khuyến mại tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sưng lên, làm lại, khuyến mại tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sưng lên làm lại khuyến mại

sưng lên

Nghĩa tiếng Nhật () : 腫れる
Cách đọc : はれる
Ví dụ :
Sáng này mắt tôi bị sưng lên
が腫れています。

làm lại

Nghĩa tiếng Nhật () : やり
Cách đọc : やりなおし
Ví dụ :
Công việc phải làm lại
がやりしになった。

khuyến mại

Nghĩa tiếng Nhật () : バーゲン
Cách đọc : バーゲン
Ví dụ :
Hôm nay tôi đã mua áo được khuyến mại
バーゲンでスーツをいました。

Trên đây là nội dung bài viết : sưng lên, làm lại, khuyến mại tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: