Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

今 : Kim.

Onyomi : こん.

Kunyomi : いま.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 今
Bây giờ tôi đang hát Ra Ra dưới mái nhà
Những từ thường gặp :

今年 (ことし) : năm nay

今晩 (こんばん) : tối nay

今 (いま) : bây giờ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục