Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

四 : Tứ.

Onyomi : し.

Kunyomi : よん / よっ-つ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 四
Hình chữ Nhật có 4 góc vuông
Những từ thường gặp :

四時 (よじ) : 4 giờ
四人 (よにん) : 4 người

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục