Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

国 : Quốc.

Onyomi : こく.

Kunyomi : くに.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ 国
Ông vua với 1 viên ngọc trị vì cả 1 vương quốc
Những từ thường gặp :

国(くに)đất nước

韓国(かんこく)nước Hàn

各国(かくこく)các quốc gia

外国(がいこく)nước ngoài

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục