Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

地 : Địa.

Onyomi : ち / じ.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 地
Ở khu vực này có 1 con bọ cạp sống dưới dất
Những từ thường gặp :

地図(ちず):bản đồ

地下鉄(ちかてつ):tàu điện ngầm

地震(じしん):động đất

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục