Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

場 : Trường.

Onyomi : じょう / ちょう.

Kunyomi : ば.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 場
Nơi đây địa thế tốt tươi, có cả ánh mặt trời. Lựa chọn địa điểm này thôi
Những từ thường gặp :

場所(ばしょ):địa điểm

市場(しじょう):chợ

会場(かいじょう):hội trường

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục