Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

夕 : Tịch

Onyomi : せき

Kunyomi : ゆう

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 夕
Buổi tối có thể nhìn thấy chim và trăng
Những từ thường gặp :

夕方(ゆうがた):chiều tối

夕日(ゆうひ):mặt trời lúc hoàng hôn

七夕(たなばな):ngày lễ Tanabata (7/7)

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục